UBO-register vanaf 27 september openbaar

UBO-register vanaf 27 september openbaar

Per 27 september wordt het UBO-register openbaar. UBO is de afkorting voor Ultimate Beneficial Owner, wat in het Nederlands kan worden vertaald als uiteindelijk belanghebbende. Een UBO is de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over de zorgaanbieder. Dit kunnen ook meerdere natuurlijke personen zijn. Wie deze natuurlijke personen concreet zijn, is afhankelijk van de rechtsvorm van de zorgaanbieder.

UBO-register

Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden van juridische entiteiten, zoals bv’s. Het invoeren van het register hangt samen met de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Registreer op tijd

Voor rechtspersonen en personenvennootschappen die op of na 27 september 2020 worden opgericht, moet u meteen bij de inschrijving in het Handelsregister de UBO’s aanmelden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij entiteiten die vóór 27 september 2020 zijn opgericht, heeft u achttien maanden de tijd om de UBO’s aan te melden bij de KvK. Let op: niet op tijd of niet melden is een economisch delict, boetes kunnen oplopen tot € 21.750.

Wie moeten zich aanmelden?

  • Rechtspersonen: onder andere een bv, nv – voor zover niet-beursgenoteerd -, coöperatie, vereniging, stichting en kerkgenootschap;
  • Personenvennootschappen: vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap.

Hoe registreren?

De Kamer van Koophandel schrijft de komende periode alle ondernemers aan met het verzoek uiterlijk 22 maart 2022 haar UBO in te schrijven. Inschrijving kan zowel online (www.kvk.nl/inschrijven) als via de post.

Vragen

Heeft u vragen over het UBO-register, neem dan contact met ons op. ontact met ons op.
Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.