Maandelijkse archieven: oktober 2020

Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever

Kleinere werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet te laten toetsen. Deze vrijstelling geldt alleen als u gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument voor uw branche. Grotere werkgevers moeten de RI&E altijd laten toetsen. RI&E is wettelijk verplichtHet opstellen van een RI&E met bijbehorend plan van aanpak is wettelijk verplicht voor […]

Accountantskantoren en bedrijfsvoering van zorginstellingen: wat valt op?

In het jaar van corona maakt Jan Popping opnieuw de stand op van de verslaggeving bij zorginstellingen: zowel vanuit financiële optiek, als de personele problematiek die daarmee nauw samenhangt. Ook volgens de zorginstellingen zelf zijn dat de twee voornaamste aspecten van bedrijfsvoering. Verder komen politiek/maatschappelijke thema’s aan bod: governance, diversiteit, duurzaamheid en meer handen aan […]

10 tips om bestuurdersaansprakelijk-heid te voorkomen in tijden van crisis

   Eén van de voordelen van een vennootschap, zoals een BV of een NV, is dat de (natuurlijke) personen erachter niet direct aansprakelijk zijn voor de schulden van het bedrijf. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een eenmanszaak, maatschap of een VOF (na invoering van het wetsvoorstel Personenvennootschappen gaat dat overigens wel enigszins veranderen). Eigenaren zijn in principe […]

Teamontwikkeling: zo zorg je dat jouw team beter samenwerkt

Effectief samenwerken in teams is nog essentiëler geworden om als bedrijf succesvol te zijn. Maar hoe zorg je dat die teams goed functioneren? De oplossing ligt in de manier waarop je de teamperformance analyseert en het team gezamenlijk verantwoordelijkheid geeft voor het verbeteren van de teamperformance. 23 oktober 2020 tekst:  Peter van Lonkhuyzen  foto: Husna Miskandar/Unsplash […]

Kabinet werkt aan tegemoetkoming horeca-ondernemers

Horecabedrijven kunnen een eenmalige tegemoetkoming krijgen omdat ze zeker vier weken de deuren hebben moeten sluiten. Het kabinet werkt aan zo’n regeling, bevestigen Haagse bronnen, hoewel de gesprekken hierover nog gaande zijn. Dit weekend wordt de laatste hand gelegd aan de uitbreiding van het economische steunpakket, dat maandag wordt gepresenteerd. De NOS berichtte vrijdag over […]

Nieuwe versie ‘Memo verloonde uren’ gepubliceerd

23-10-2020 In het ‘Memo verloonde uren’ verduidelijken we wat verloonde uren zijn. Zodat u deze uren goed kunt invullen in uw aangifte loonheffingen. De nieuwe versie is op een aantal punten aangevuld en verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van februari 2018 zijn: Er is informatie toegevoegd over de tijdelijke werkwijze bij […]

Bijtelling bij tijdelijke onderbreking of einde dienstbetrekking

Als een werknemer na einde dienstbetrekking nog gebruikmaakt van een auto van de zaak, is geen sprake meer van zakelijk gebruik. Dit is ook het geval bij arbeidsongeschiktheid en loopbaanonderbreking. In een handreiking van de Belastingdienst staat wat de gevolgen zijn voor de bijtelling privégebruik auto en hoe de werkgever dit moet verwerken in de […]

RUIM 4.000 ZORGAANBIEDERS MELDEN ZICH VOOR BONUS

Ruim vierduizend zorgaanbieders hebben zich gemeld voor de 1.000-euro bonus voor zorgmedewerkers. Het zou gaan om meer dan 260.000 mensen, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Zorgaanbieders konden vanaf 1 oktober een aanvraag doen bij het ministerie voor hun medewerkers. Dat kan nog tot 29 oktober. Het kabinet heeft 800 miljoen euro […]

Wijziging vennootschapsbelasting besluit, gevolgen voor uw zorgvrijstelling?

Het vennootschapsbelasting zorgbesluit is eind 2019 aangepast. Indien u in aanmerking wil (blijven) komen voor de zorgvrijstelling is het noodzakelijk dat u uw governance en statuten in lijn brengt met de vennootschapsbelasting eisen per 31 december 2020. Wat is er nodig? Een zorg B.V. moet (in)direct een meervoudig bestuur hebben, wanneer dit er niet is […]

6 tips om slimmer te verlonen tijdens corona

Om de coronacrisis te overbruggen kun je jezelf als ondernemer tijdelijk minder loon uitkeren of om uitstel van pensioenpremies vragen. Deze, en meer tips over slim verlonen vind je in deze blog van Sprout-expert Fee Naaijkens. 
De coronacrisis vraagt om de nodige aanpassingen in je salarisadministratie. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de kosten die […]

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.