Oordeel van bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets

Per 1 september 2021 gaat de verzekeringsarts uit van het verslag van de bedrijfsarts bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen. Zo moeten disputen rond de RIV-toets worden teruggedrongen.

Oordeel van bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets

Op dit moment leunt de werkgever leunt op het oordeel van de bedrijfsarts bij de begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. Werkgevers zijn zelfs verplicht om dergelijke begeleiding af te nemen bij een bedrijfsarts. Alleen als die inspanningen niet leiden tot een betermelding, doet de werknemer aan het eind van het traject (na 104 weken ziekte) een aanvraag voor een WIA-uitkering. Dan volgt er ook een RIV-toets. Bij die toets kijkt het UWV naar de inspanningen die de werkgever heeft verricht in het kader van de Wet Poortwachter. Daarbij krijgt het UWV hulp van een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts. Daarbij komt het regelmatig voor dat de verzekeringsarts van mening is dat de inspanningen van de bedrijfsarts onvoldoende waren. De werkgever krijgt dan een loonsanctie opgelegd. Het oordeel van de verzekeringsarts is dus leidend.

Te lage inschatting belastbaarheid

Het meest gehoorde verwijt  is dat de werknemer vaak veel minder belastbaar wordt geacht door de bedrijfsarts dan door de verzekeringsarts. Vorig jaar was 12 procent van alle loonsancties het gevolg van een dergelijk dispuut. Ook wordt er vaak te laat aangegeven dat de werknemer weer (een beetje) belastbaar is. Hoewel de werkgever dus uit moet gaan van het oordeel van de bedrijfsarts, draait de werkgever zelf op voor de financiële gevolgen als dit oordeel niet wordt gevolgd door de verzekeringsarts. Werkgevers kunnen op die manier duizenden euro’s kwijt zijn. Daarom maakt het kabinet een eind aan dit spanningsveld. Vanaf 1 september 2021 wordt het oordeel van de bedrijfsarts leidend. Zo moeten loonsancties als gevolg van een verschil mening tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts worden teruggedrongen. Bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen na 104 weken ziekte (RIV-toets) gaat de verzekeringsarts dus veel meer uit van het gelijk van de bedrijfsarts.

Uitsluitend het oordeel van verslag

Vanaf 1 september 2021 wordt bij de RIV-toets alleen nog gekeken naar het re-integratieverslag. Een arbeidsdeskundige beoordeelt dan of de re-integratie-inspanningen passend zijn bij het medisch advies en de medische beoordeling van de bedrijfsarts. De verzekeringsarts komt er niet meer bij kijken, behalve in sociaal-medisch opzicht. De verzekeringsarts doet een sociaal-medische inschatting rond het recht op een WIA-uitkering, niet op de re-integratie.

BRON: Salairsnet

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.