Nieuwe versie ‘Memo verloonde uren’ gepubliceerd

23-10-2020

In het ‘Memo verloonde uren’ verduidelijken we wat verloonde uren zijn. Zodat u deze uren goed kunt invullen in uw aangifte loonheffingen. De nieuwe versie is op een aantal punten aangevuld en verduidelijkt.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van februari 2018 zijn:

  • Er is informatie toegevoegd over de tijdelijke werkwijze bij werkgeversbetalingen.
  • Er is informatie toegevoegd over het begrip ‘gebruikelijke verloonde uren’.
  • De informatie over de uitbetaling van een WW-uitkering via de werkgever in bijzondere situaties (7.3) is verduidelijkt.
  • Er is informatie toegevoegd over de uitbetaling van een reguliere WW-uitkering via de werkgever (7.4).
  • De informatie over B&W en raadsleden (9) is aangescherpt.
  • De informatie over beschikbaarheidsdiensten (14) is verduidelijkt.
  • Er is informatie toegevoegd over aanvullend geboorteverlof (WIEG) (17).
  • Er is informatie toegevoegd over (gedeeltelijk) onbetaald (zorg)verlof (18).
  • De bijlage over de verloonde uren bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is verruimd tot een bijlage verloonde uren bij uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.

De wijzigingen gelden met ingang van 1 januari 2021, maar u mag ze ook eerder toepassen.

U kunt het memo downloaden.

Bron: Belastingdienst

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.