Maandelijkse archieven: november 2020

Gezamenlijke aanpak verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo

Om de verantwoording over het ‘coronajaar 2020’ uitvoerbaar te houden en onnodige administratieve lasten te voorkomen, is door VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA en het Ketenbureau i-Sociaal Domein een gezamenlijke aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de ‘corona-compensatie 2020’. Via een webinar zijn partijen hierover geïnformeerd. Er is sprake van één verantwoording, op basis […]

Extra budget voor ontwikkeladviezen

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door is een groot succes. Binnen een maand was het budget op. Daarom komen er 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar vanaf 1 december 2020. NL leert door met inzet van ontwikkeladvies is met ingang van 1 augustus 2020 in werking getreden. Het doel van de regeling is om individuen door middel van kosteloos te […]

Veelgemaakte fouten rond thuiswerken

Het dringende advies blijft om thuis te werken wanneer mogelijk. Dat betekent dat salarisprofessionals die ook belast zijn met arbo (en dus thuiswerken) zich in korte tijd moesten verdiepen in die wet- en regelgeving. Wat de werkgever heeft ook bij thuiswerk en de inrichting van de werkplek thuis een zorgplicht. Helaas gaat er nog veel […]

Uiterlijk 2 december aanmelden voor KOR

Bron: SRA – Publicatiedatum: 19-11-2020 Wanneer u vanaf 1 januari 2021 gebruik wilt maken van dekleineondernemersregeling (KOR), dan moet u zich uiterlijk 2 decemberaanmelden bij de Belastingdienst. Omzetgrens van € 20.000Als u in een kalenderjaar minder dan € 20.000 omzet heeft en in Nederland gevestigd bent, kunt u gebruikmaken van de KOR. U hoeft dan […]

Einde belastingvrije reiskostenvergoeding per 1 januari 2021

Bron: SRA – Publicatiedatum: 19-11-2020Aan werknemers die thuiswerken vanwege corona, mag de belastingvrije vaste vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer dit jaar gewoon worden doorbetaald. Komt er geen nieuwe regelgeving meer, dan is dit vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk. Hoe is het nu?Als een vaste reiskostenvergoeding vóór 13 maart 2020 is vastgesteld en […]

Werkgevers willen andere reiskostenvergoeding vanwege thuiswerken

13 november 2020 door Accountancy Vanmorgen     Werkgevers verwachten dat ook na de coronacrisis medewerkers meerdere dagen per week zullen thuiswerken. Werkgeversorganisatie AWVN vindt daarom dat aanpassing nodig is van de huidige vergoedingsregelingen voor woon-werkverkeer en dat thuiswerkvergoedingen belastingvrij moeten worden. Enquête Uit een enquête onder leden van de werkgeversorganisatie blijkt dat maar liefst 95 % van de werkgevers verwacht […]

Vergoeding kosten PBM?

Hebt u in 2020 extra kosten gemaakt voor bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen en maatregelen omtrent corona? Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding en/of bijdrage. Hier zijn verschillende regelingen voor. Meerkostenregeling Zorgverzekeraars Nederland Als zorgaanbieder maakt u waarschijnlijk dit jaar extra kosten met (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen en aanpassingen om aan de anderhalve meter regels te […]

ZZP-wet waarschijnlijk niet gehandhaafd per 1 januari

12 november 2020 door Accountancy Vanmorgen De zzp-wet (DBA) zal niet per 1 januari worden gehandhaafd. Dat melden Haagse bronnen aan BNR. Het is niet de eerste keer dat de controle op schijnzelfstandigheid wordt uitgesteld. Webmodule vertraagd Dit keer is de coronacrisis de boosdoener, aldus BNR. De ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en […]

Uitstel belastingbetaling verlengd tot 1 januari

    Het kabinet heeft besloten dat ondernemers nog tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden. Dat melden de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën in een Kamerbrief. Met de verlenging komt het kabinet tegemoet aan een motie van de fractie Otten die op 3 november […]

Btw-aftrek op scholings-opleidingskosten

Als een werknemer op eigen naam een opleiding volgt, geldt geen btw-aftrek voor de werkgever. Dit antwoordt staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Wanneer een ondernemer de btw die in rekening is gebracht voor scholing-/opleidingskosten van personeel in aftrek wil brengen, dan gelden de gebruikelijke wettelijke vereisten voor die aftrek: (1) de btw is aan de ondernemer […]

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.