Werkgevers willen andere reiskostenvergoeding vanwege thuiswerken

13 november 2020 door Accountancy Vanmorgen    

Werkgevers verwachten dat ook na de coronacrisis medewerkers meerdere dagen per week zullen thuiswerken. Werkgeversorganisatie AWVN vindt daarom dat aanpassing nodig is van de huidige vergoedingsregelingen voor woon-werkverkeer en dat thuiswerkvergoedingen belastingvrij moeten worden.

Enquête

Uit een enquête onder leden van de werkgeversorganisatie blijkt dat maar liefst 95 % van de werkgevers verwacht dat werknemers ook na corona blijven thuiswerken, twee dagen in de week. 1 op de 5 werkgevers keert nu al een thuiswerkvergoeding uit van gemiddeld €2,- per werkdag. 3 van de 4 werkgevers overweegt de woon-werkvergoeding en thuiswerkvergoeding aan te passen, 46% geeft thuiswerkende medewerkers nu nog een reiskostenvergoeding. De AWVN-enquête We blijven thuiswerken – met andere vergoedingen werd eind oktober en begin november 2020 gehouden. Aan het ledenonderzoek namen bijna 400 werkgevers deel.

Huidige regelingen niet passend

De huidige vergoedingsregelingen passen niet bij die nieuwe situatie, vinden de werkgevers. Op dit moment geldt nog de belastingvrije vaste vergoeding voor woon-werkverkeer. Voor de werkkostenregeling geldt maar een beperkte fiscale vrijstelling. De vrijstelling voor woon-werkverkeervergoedingen vervalt op 1 januari 2021.

Aanpassing

De werkgevers vinden daarom dat aanpassing nodig is van de huidige vergoedingsregelingen voor woon-werkverkeer en dat thuiswerkvergoedingen belastingvrij moeten worden.  De werkgeversvereniging adviseert werkgevers die reiskosten en/of thuiswerkkosten willen vergoeden om een ‘waarjewerkt-budget’ in te voeren. Uit zo’n per werknemer vast te stellen potje kan de werkgever de betreffende vergoedingen betalen al naar gelang de gemaakte kosten en het aantal gereisde kilometers.

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.