Gezamenlijke aanpak verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo

Om de verantwoording over het ‘coronajaar 2020’ uitvoerbaar te houden en onnodige administratieve lasten te voorkomen, is door VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA en het Ketenbureau i-Sociaal Domein een gezamenlijke aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de ‘corona-compensatie 2020’. Via een webinar zijn partijen hierover geïnformeerd.

Er is sprake van één verantwoording, op basis van een ‘drie-sporen beleid’. Uitgangspunt bij de aanpak is de balans tussen behoeften van zorgfinanciers (gemeenten) aan informatie en de mogelijkheden van zorgaanbieders om daar redelijkerwijs aan te voldoen.

In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus voor veel zorgaanbieders een uitzonderlijke situatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg en ondersteuning te continueren, waarbij de negatieve financiële gevolgen zo veel mogelijk zijn gecompenseerd door de zorgfinanciers. Hiervoor zijn tussen Rijk en VNG landelijke afspraken gemaakt, over de betaling van zorg aan cliënten, (door)betaling van zorg die niet is geleverd en betaling van meerkosten die zorgaanbieders moeten maken om te voldoen aan de landelijke coronarichtlijnen. Deze afspraken hebben invloed op de financiële verantwoording over 2020.

Webinar

Via een webinar op 18 november zijn partijen geïnformeerd over de aanpak verantwoording 2020. Daarbij is nader ingegaan op de totstandkoming van de drie-sporen-aanpak, de keuzes die gemaakt zijn door betrokken partijen en de toepassing van de aanpak en de formats.

Het webinar is terug te kijken via YouTube. De documenten en formats die horen bij de Verantwoording 2020 zijn te vinden op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein (‘Bestanden’). Begin december worden de tijdens het webinar gestelde vragen en antwoorden toegevoegd aan de website van het Ketenbureau.3

Bron: https://www.nba.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.