Loket corona-overbruggingslening weer open

Met ingang van deze week kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven weer een beroep doenop de Corona-Overbruggingslening (COL). Daarvoor is € 300 miljoen beschikbaar gesteld.

https://www.accountancyvanmorgen.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Corona-geld-shutterstock_1715825305-390x225.jpg

Aanvragen kunnen met ingang van maandag weer worden gedaan via deRegionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM). De aanvragen worden volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld: de ROM’s beoordelenaanvragen regionaal en een nationale commissie weegt vervolgens de aanvragen tegen elkaar af. ‘Naast de formele criteria kijken zij dan ook naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemenen het belang van de innovatie’, aldus ROM Nederland. De aanvragen kunnen tot 17 mei worden gedaan. De beoordeling vindt plaats in drie blokken: tot 1 februari, vervolgens tot 15 maart en tot slot tot 17 mei. De uitkomst van de tender wordt telkens drie wekenlater bekendgemaakt.

Ook derden als cofinancier

In afwijking van de eerste openstelling mogen, in situaties waarin bestaande aandeelhouders niet kunnenoptreden als cofinancier, of er nog geen sprake is van externe aandeelhouders, derden optreden als cofinancier.  De lening is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen doorde coronapandemie. Bedrijven die eerder een COL toegekend hebben gekregen, kunnen niet opnieuw aanspraak doen op de regeling. De regeling is tot stand gekomen in samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke ROM’s,Techleap.nl en Invest-NL. De overbruggingsleningen bedragen tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. De regeling stond voor de eerste keer open van 29 april tot 1 oktober 2020.

Ook nog steeds KKC en GO-C

Behalve de COL is er ook nog steeds een financieringsmogelijkheid via de Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus(GO-C) en de Garantie Klein Krediet Corona (KKC). Beide regelingen zouden eerst tot tot en met 15 december lopen, maar zijn verlengd: de GO-C tot 1 juli en de KKC tot 15 juni. Dit jaar is € 2,5 miljard beschikbaar voor de regelingen GO, GOBANK en GO-C tezamen.Het KKC-budget is € 250 miljoen.

Door: Accountancy Vanmorgen
Bron: www.accountancyvanmorgen.nl/

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.