Handreiking meerkosten landelijke inkoop Jeugdwet en Wmo

De VNG heeft de landelijke afspraken over de vergoeding van meerkosten door corona uitgewerkt in een handreiking voor de landelijke inkoop Jeugd en Wmo (LTA). Deze handreiking is richtinggevend voor de door de VNG gecontracteerde functies in het LTA. 

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

 Uitgangspunt van de  handreiking zijn de eerder gemaakte landelijke afspraken over de meerkosten in de Jeugdhulp en de Wmo. (Zie ons bericht van 3 juni 2020 onderaan dit bericht). De VNG kiest voor een landelijke handreiking voor het LTA omdat het aantal cliënten zeer beperkt is en de spreiding over het land groot.

De uitwerking geeft antwoord op de volgende vragen:

Hoe worden de meerkosten bepaald?
Hoe worden de meerkosten verdeeld over de individuele gemeenten?
Hoe worden de meerkosten vastgesteld?

Meer informatie

Handreiking meerkosten Jeugdweten Wmo voor het LTA (pdf)

Heeft u vragen over de handreiking, neem dan contact op via LC@VNG.nl.

Zie ook

VNG-bericht: ‘Uitwerking afspraken over meerkosten inWmo en jeugd (3 juni 2020)

Bron: vng.nl/

 

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.