SRA ‘positief kritisch’ over herziening toezicht

Donderdag liet de AFM weten dat het toezicht op de 271 accountantskantoren met Wta-vergunning vanaf 2022 volledig bij de AFM komt te liggen. De SRA, die eerder sprak van ‘ontwrichtend voor het MKB’, heeft een ‘positief kritische’ houding ten opzichte van de plannen.

MKB-proof

Het toezicht op de Wta-kantoren gaat na de herziening volgens de SRA fors meer tijd en geld kosten. Nog steeds is de SRA bang dat die extra kosten grotendeels worden doorgeschoven naar de klanten van de accountants. In combinatie met een eerder aangekondigde reguliere kostenverhoging van het toezicht (+14%) kan de lastenverzwaring per kantoor oplopen tot meer dan 40%. De SRA is daarnaast bezorgd dat het straks nog moeilijker wordt een geschikte accountant te vinden. Een woordvoerder laat weten dat 140 kantoren met Wta-vergunning overwegen de vergunning in te leveren, omdat wettelijke controles te weinig opleveren. ‘De SRA vindt dat het stelsel toegankelijk moet blijven voor alle SRA-leden die kwaliteit leven en positief getoetst zijn. De Wta-vergunning moet betaalbaar en rendabel zijn en blijven.’ Het kabinet heeft een mkb-toets voor landelijke wet- en regelgeving ingevoerd. Deze toets moet volgens SRA uitwijzen of de aanstaande wijziging in wetgeving mkb-proof is, oftewel, dat dit deze toets een kostendrukkend effect heeft.

Oproep Hoekstra

Van een draai wil de SRA niet spreken. De organisatie wil vooral gehoor geven aan de oproep van demissionair minister Hoekstra (aan alle partijen in de keten) om de kabinetsvoorstellen met een positieve grondhouding uit te werken. ‘Gezien ook het belang daarvan voor onze leden, bij het vormgeven van bijvoorbeeld toetsingsmethodiek of de overdracht van toetsingsdossiers, werken we daar positief-kritisch aan mee’, laat SRA weten. Doel van het bestuur is en blijft kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging binnen het wettelijke controledomein, en de wijze waarop we dat zo goed mogelijk voor onze 191 leden met een Wta-vergunning kunnen regelen. ‘Positief-kritisch betekent dat we onze zorgen in passende gremia delen.’

Nieuwe wetgeving

Op dit moment is de SRA – vooruitlopend op wetgeving – met de toezichthouder en NBA binnen de afgesproken processtructuur in gesprek over inhoudelijke uitgangspunten voor de overdracht van de kwaliteitstoetsingen, over de wijze van toetsing door de toezichthouder na overdracht, en over de effecten van een aanzienlijke kostenstijging en een mogelijk vliegurencriterium op zowel kleinere leden als controleplichtige mkb-ondernemingen. Demissionair minister Hoekstra komt naar verwachting het eerste kwartaal met nieuwe wetgeving die via een openbare consultatie zal worden voorgelegd aan belanghebbenden. De val van het kabinet lijkt daarop geen invloed te hebben aangezien deze wetgeving in de Tweede Kamer niet omstreden is.

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.