De verliesverrekening in de Vpb per 1 januari 2022

In de vennootschapsbelasting wijzigt per 1 januari 2022 de termijn van de voorwaartse verliesverrekening. Op basis van het overgangsrechtzal voor alle nog voorwaarts verrekenbare verliezen per 1 januari 2022 het nieuwe regime gaan gelden. Dat betekent dat voor alle nog verrekenbare verliezen uit 2013 en volgende jaren het nieuwe regime zal gelden.


De artikelen 20, 20a, 20b, 21 en 21a Wet Vpb 1969 geven de regels voor de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Via het Belastingplan2021 wijzigen de spelregels rondom de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting opnieuw. Vanaf 1 januari 2022 geldt het volgende:

 

  • de voorwaartse (carry forward) verrekeningstermijn van zes jaar vervalt;
  • de achterwaartse (carry back) verrekeningstermijn blijft een jaar;
  • vanwege het vervallen van de bovengenoemde termijn, zijn verliezen in vervolg dus onbeperkt in tijd voorwaarts verrekenbaar;
  • daartegenover staat dat de verliezen slechts voor 50% verrekenbaar zijn voor zover de belastbare winst de € 1 miljoen overstijgt;
  • hieruit volgt dat als de belastbare winst € 1 miljoen of lager is, de belastingplichtige in de vennootschapsbelasting verliezen altijd volledig kan verrekenen.

Overgangsrecht en verliesverdamping

Volgens het overgangsrecht is het nieuwe regime voor de verliescompensatie ook van toepassing op alle nog niet verrekende verliezen eind 2021. Het gaat dan om de verliezen uit 2013 en volgende jaren. Het verlies 2011 verdampt(e) per einde 2020 en het verlies 2012 verdampt dus eind 2021.

Achtergrondinformatie

Op Tax Talks in de e-learning ‘Denk aan overgangsrecht bij verliescompensatie Vpb per 1 januari 2022’ gaat mr. Stef Bekker in op de wijzigingen in de verliescompensatie voor de vennootschapsbelasting. Voor verliezen die dreigen te verdampen geeft Stef Bekker een aantal mogelijkheden aan om dat te voorkomen.

 

Wet: art. 3.8 en 3.25Wet IB 2001 en art. 82020a20b21 en 21aWet Vpb 1969

Overig: Nota van wijziging Belastingplan 2021

 

Door: Michel Halters

Bron: www.taxence.nl

 

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.