NBA-standpunt over NOW en accountantswerkzaamheden

De NBA heeft over de NOW-regeling en de accountantswerkzaamheden daarbij een formeel standpunt gepubliceerd. Voorzitter Marco van der Vegte heeft via een ingezonden brief in het FD aandachtgevraagd voor het publiek belang van de NOW-toetsing.

 De NBA begrijpt dat de overheid verantwoording vraagt aan ondernemers voor de verstrekte steun in het kader van de NOW-regeling. De accountant heeft een rol in die verantwoording en doet dit in het publiek belang.

De NBA vraagt leden om samen met hun cliënten zo goed mogelijk de aanpak en eventuele vraagstukken te bespreken en samen te zoeken naar manieren om extra kosten zoveel mogelijk te beperken.

Corona | Alle wijzigingen in de NOW-regeling op een rij · AccountancyVanmorgen

Tegelijk vraagt de verantwoording voor de accountant veel werk, dat zorgvuldig moet worden verricht. Door deze werkzaamheden zo veel mogelijk samen te laten vallen met het jaarwerk, kunnen deze efficiënter worden uitgevoerd.

Ingezonden brief

De suggestie dat accountants te hoge facturen voor de toetsing van NOW-subsidies neerleggen bij ondernemers is onjuist, stelt NBA-voorzitter Marco van der Vegte in een ingezonden brief in het FD. “Veel accountants in Nederland hebben de afgelopen tijd een onmisbare bijdrage geleverd aan de wijze waarop ondernemers deze zware storm moeten doorstaan. Daar hoort ook de taak bij die de minister ons toegewezen heeft in het kader van de NOW. Die voeren wij uit, in het publiek belang.”

De NBA-voorzitter reageert op eerdere berichtgeving over de kosten voor de toetsing van de NOW-verantwoording. “Het was een goed besluit van de regering om direct financiële steun aan ondernemers te geven, dat was hard nodig. Met die steun zijn tientallen miljarden euro’s gemoeid. Publiek geld, dat een zware hypotheek trekt op de rijksbegroting, nu en in de toekomst. Het is dus terecht dat de minister daarover verantwoording wil. Het is immers geen blanco cheque.”

Bij de opstelling van het protocol voor de toetsingen heeft de NBA voortdurend aangedrongen op het voorkomen van administratieve lasten voor ondernemers, benadrukt de NBA-voorzitter in de brief.

 Bron: www.nba.nl

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.