Verplicht standaardformulier grote ANBI

De Belastingdienst stuurt een brief aan vertegenwoordigers van ANBI’s over de publicatie van gegevens van grote ANBI’s. Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht een standaardformulier te gebruiken. Voorkleinere ANBI’s is het formulier beschikbaar maar daar geldt geen verplichting voor.

Het verplicht gebruik van het standaardformulier geldt vanaf 1 januari 2021 voor ANBI’s die:

  • actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen), en waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer dan € 50.000 bedragen
  • niet actief geld of goederen werven onder derden, als de lasten in het betreffende boekjaar meer dan € 100.000 bedragen

Publicatieplicht

ANBI’s zijn verplicht zich jaarlijks financieel te verantwoorden over het afgelopen jaar en die verantwoording te publiceren. Maximaal een halfjaar na afloop van het boekjaar moet de informatie via internet openbaar zijn gemaakt. Het niet voldoen aan de publicatieplicht kan leiden tot intrekking van de ANBI-status.

Wijziging wet- en regelgeving

Naast het verplichte gebruik van het standaardformulier voor grotere ANBI’s, staat in de brief informatie over meerdere wijzigingen in de ANBI wet- en regelgeving.

Met ingang van 1 januari 2021 is de:

  • liquidatiebepaling versoepeld
  • integriteitseis aangescherpt
  • overheidsinstantie automatisch ANBI-status

De standaardformulieren staan op de internetsite van de Belastingdienst en bij verschillende brancheorganisaties. Ook het erkenningspaspoort van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is als standaardformulier te gebruiken.  Let op, er zijn verschillende formulieren (afhankelijk van het type van de organisatie en de sector). 

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners
Door: Anne-Marie Noordenbos

 

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.