Maandelijkse archieven: juli 2021

UWV opent loket NOW-regeling voor zesde keer

Werkgevers kunnen vanaf maandag 26 juli een aanvraag doen voor de zesde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Daarmee krijgen bedrijven die gedurende drie opeenvolgende maanden minimaal 20 procent omzetverlies hebben vergeleken met 2019 een tegemoetkoming in de loonkosten. Nieuw in deze regeling is dat het omzetverlies maximaal 80 procent kan zijn, meldt uitkeringsinstantie UWV. De verlaging […]

Tweede Kamer pleit voor betere bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)

De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen ter verbetering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). In de eerste motie wordt geconstateerd dat Nederland een van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregeling kent van Europa, dat dit tot een onevenredig concurrentienadeel leidt ten opzichte van omringende landen en wordt het kabinet verzocht te onderzoeken hoe de BOF kan worden verbeterd […]

NZa wijzigt regelgeving langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft veertien wijzigingen gepubliceerd in de regelgeving voor de langdurige zorg. Deze veranderingen gaan in per 1 januari 2022. Tarieven Per 2022 gaan de kwaliteitsmiddelen voor de verpleeghuiszorg helemaal op in de tarieven. De zzp-, vpt- en mpt-tarieven zijn verhoogd in verband met de uitvoering van de Wet zorg en dwang. Vanaf volgend jaar is […]

NZa en zorgpartijen werpen barrière op tegen fraude via bv’s

De NZa heeft met gemeenten, zorgverzekeraars, banken, notarissen en accountants een zogenoemd ‘barrièremiddel’ gemaakt met daarin mogelijke interventies om te voorkomen dat zorggeld weglekt. Zorgaanbieders kunnen rationele overwegingen hebben voor een complexe juridische structuur, stelt de NZa. Maar in toezichtsonderzoeken constateert de autoriteit regelmatig dat dergelijke structuren een rol spelen bij oneigenlijk gebruik van zorggelden. […]

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.