NZa wijzigt regelgeving langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft veertien wijzigingen gepubliceerd in de regelgeving voor de langdurige zorg. Deze veranderingen gaan in per 1 januari 2022.

Tarieven
Per 2022 gaan de kwaliteitsmiddelen voor de verpleeghuiszorg helemaal op in de tarieven. De zzp-, vpt- en mpt-tarieven zijn verhoogd in verband met de uitvoering van de Wet zorg en dwang. Vanaf volgend jaar is er een apart tarief voor logeerzorg voor cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking.

Dagbesteding
Er komen meer financieringsmogelijkheden voor dagbesteding in de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Mondzorg
Sinds dit jaar mogen mondzorgaanbieders die mondzorg verlenen aan Wlz-cliënten met verblijf inclusief behandeling (een deel van) de kosten rechtstreeks declareren bij het zorgkantoor. Het gaat dan om kosten die voorheen alleen door de verblijfsaanbieder van de cliënt bij het zorgkantoor mochten worden gedeclareerd. 

Hoger budget
Het budget van de Wlz is verhoogd met 452 miljoen euro. Daarvan is 346 miljoen euro bedoeld voor zorg in nature, 106 miljoen euro voor het pgb en 13 miljoen euro voor de overheveling.

Door:  Sterre ten Houte de Lange
Bron: Skipr

 

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.