Tweede Kamer pleit voor betere bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)

De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen ter verbetering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). In de eerste motie wordt geconstateerd dat Nederland een van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregeling kent van Europa, dat dit tot een onevenredig concurrentienadeel leidt ten opzichte van omringende landen en wordt het kabinet verzocht te onderzoeken hoe de BOF kan worden verbeterd zodat er meer sprake is van een gelijk speelveld.
De tweede motie stelt vast dat in Nederland binnen de BOF de bezits- en voortzettingseis ertoe leidt dat acquisities in de eerste vijf jaar voor een schenking of één jaar voor vererving of desinvesteringen in de vijf jaar na vererving of schenking, niet onder de BOF vallen. Het kabinet wordt verzocht te onderzoeken hoe de bezits- en voortzettingseis binnen de BOF kan worden geharmoniseerd met andere EU-landen zodat er meer sprake is van een gelijk speelveld voor Nederlandse familiebedrijven.


Bron Fiscaal upto Date

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.