Subsidiepot SLIM-regeling snel leeg: meeste mkb’ers grijpen mis

De SLIM-subsidieregeling die bedrijven helpt te investeren in de ontwikkeling van personeel, is zo populair dat de aanvragen de middelen overstijgen. Vorig jaar is twee derde van alle aanvragen vanuit het mkb daarom niet in behandeling genomen.

https://www.fiscaalvanmorgen.nl/wp-content/uploads/2021/08/Innovatie-scholing-leren-shutterstock_1471288775-scaled-e1629118227701-390x225.jpg

Dat schrijft minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer bij de evaluatie van de subsidieregelingen in het kader van ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Die moeten de leercultuur in het bedrijfsleven bevorderen. Sinds begin vorig jaar kan subsidie worden aangevraagd voor de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM). Daarnaast is er de tijdelijke subsidieregeling Nederland leert door met inzet van scholing.

Meer aanvragen dan middelen

Die SLIM-regeling is enorm aangeslagen, blijkt uit de cijfers. De regeling voorziet jaarlijks in € 48 miljoen subsidie (per individueel bedrijf maximaal € 24.999), waarvan € 29,5 miljoen voor individuele mkb-ondernemers, € 17,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden binnen het mkb en € 1,2 miljoen voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. ‘In de eerste aanvraagrondes in 2020 zijn aanzienlijk meer subsidieaanvragen gedaan dan er middelen beschikbaar waren’, laat Koolmees weten. ‘Om die reden is ongeveer twee derde van de aanvragen van het mkb en de helft van de aanvragen van samenwerkingsverbanden niet in behandeling genomen.’ Van de 2.113 (behandelde) aanvragen die mkb-bedrijven vorig jaar zelfstandig hebben aangevraagd, zijn er 673 toegekend en 1.140 afgewezen. Bij grote bedrijven zijn 10 van de 17 aanvragen toegekend en bij samenwerkingsverbanden 73 van de 164.

Praktijkleren niet in trek

Er is SLIM-subsidie voor het doorlichten van de onderneming, het verkrijgen van loopbaanadviezen voor de werknemers, ondersteuning in ontwikkeling en uitvoering van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk en tot slot voor het bieden van praktijkleerplaatsen aan deelnemers voor een beroepsopleiding in de derde leerweg. Uit een nulmeting blijkt dat de meeste mkb-ondernemers (38%) subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe methodes. Bijna een derde (32%) vraagt subsidie aan voor doorlichting van de onderneming. In 28% van de gevallen wordt er loopbaan- of ontwikkeladvies aangevraagd. Praktijkleerplaatsen zijn niet in trek: daarvoor wordt door maar 3% subsidie aangevraagd.

Nieuwe ronde in september

Ook dit jaar zijn er drie tijdvakken waarin SLIM-subsidie kan worden aangevraagd. In september start het derde tijdvak. Voor de tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing konden in oktober en november 2020 respectievelijk opleiders(-collectieven) en samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen. Er wordt in de eerste week van september ook voor deze regeling een derde aanvraagtijdvak opengesteld. Daarvoor is € 30 miljoen beschikbaar.

Bevoorschotting

Koolmees gaat de regeling met ingang van het volgende tijdvak (in september dus) aanpassen: er komt ook de mogelijkheid van bevoorschotting. ‘Uit de procesevaluatie bleek dat 25% van de aanvragers drempels ervaart door het ontbreken van bevoorschotting. Samenwerkingsverbanden ervaren relatief vaker dit knelpunt. Met name de lange doorlooptijd van 24 maanden (voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven) bleek lastig te zijn om voor te financieren.’ Daarom kunnen samenwerkingsverbanden en grootbedrijven nu een voorschot aanvragen. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking, zodat ook lopende projecten een voorschot kunnen krijgen. De voorschotten worden toegekend op basis van de tussenrapportage die aanvragers na een jaar moeten indienen.

Ambachtsacademie kostbare zaak

In 2017 is het project Ambachtsacademie gestart, dat werkzoekende ouderen aan een baan moest helpen. Daarvoor was € 2 miljoen beschikbaar. Het project heeft uiteindelijk 100 kandidaten begeleid; 38 van hen hebben een baan als werknemer of ondernemer in het kleinschalig ambacht gevonden. Voor 28 van hen geldt dat zij hun opleiding bij de Ambachtsacademie volledig hebben afgerond en een diploma hebben behaald. ‘Per succesvol uitgestroomde deelnemer bedragen de kosten derhalve om en nabij de € 50.000. De resultaten wijken daarmee in negatieve zin af van het oorspronkelijke doel en de beoogde kosteneffectiviteit. Er zijn significant minder mensen ingestroomd én uitgestroomd naar werk dan was beoogd, terwijl de kosten ongeveer op het voorziene niveau uit zijn gekomen.’ Tot en met 2023 loopt nog een vervolgproject waarvoor € 3 miljoen is uitgetrokken.

 

Bron: Fiscaal Vanmorgen

 

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.