Bedrijven zien 2022 zonnig in

Bedrijven zijn voor het overgrote deel positief als het gaat om de toekomst voor de komende twaalf maanden. Dat meldt de Kamer van Koophandel op basis van een conjunctuurenquête die is uitgevoerd samen met het CBS. Kleinere bedrijven zijn wel iets minder positief dan grotere bedrijven en hebben meer behoefte aan financiering.

https://www.accountancyvanmorgen.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/autozon-390x225.jpg

Over het algemeen is de tendens ook bij mkb’ers met tussen de vijf en 20 medewerkers zeer positief: 86,4% van hen het positief in als het gaat om hun vooruitzichten voor de komende twaalf maanden. Voor alle bedrijven is dat percentage 89,3%. Van de positieve kleinere bedrijven zegt een op de tien financiering nodig te hebben, bijvoorbeeld voor investeren in bedrijfsmiddelen en werkkapitaal voor voorraden en personeelskosten. Kleinere bedrijven die het niet zo gunstig inzien, zoeken ook minder naar financiering: 2,4% aast op extra geld. Dan gaat het vooral om financiering van werkkapitaal voor betalingsachterstanden aan leveranciers, verhuurder en belastingen. ‘Is de periode van uitstel of tijdelijke huurverlaging voorbij, dan moeten betalingen weer starten. De grotere bedrijven hebben hoogstwaarschijnlijk geleerd van de kredietcrisis en hebben meer vet op hun botten.’

Zakelijke dienstverleners meest positief

Bedrijven die positief zijn en daarnaast geen financieringsbehoefte hebben, zitten vooral in de specialistische zakelijke diensten (85,3%), handel (83,7%), verhuur en overige zakelijke diensten (82,8%). Ook Informatie en communicatie (81,9%) en de bouw (81,8%) zijn positief gestemd. Een positief vooruitzicht mét financieringsbehoefte melden vooral de bedrijfstakken verhuur en handel in onroerend goed, delfstoffenwinning, vervoer en opslag, cultuur, sport en recreatie en horeca. De stemming is met name goed onder ondernemers in Noord-Brabant (84,6% is positief en heeft geen financieringsbehoefte), Overijssel (82,2%), Groningen (81,4%), Utrecht (80,4%) en Gelderland (80%).

 

Bron: Accountancy Vanmorgen

 

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.