Met terugwerkende kracht de bv uit? Deadline 1 oktober

Bron: SRA

Als u opereert vanuit een bv, kunnen er redenen zijn uw bv om te zetten naar een eenmanszaak, vof of maatschap. Maak die beoordeling op tijd. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 uw intentie om de bv uit tegaan registreert bij de Belastingdienst, kan dat fiscaal zonder afrekening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Advieswijzer verengingen en stichtingen

Motieven voor omzetting bv
Advieswijzer verengingen en stichtingen. De motieven om uw bv om te zetten naar een eenmanszaak, vof of maatschap zullen met name te maken hebben met de belastingheffing en de kosten. Daarentegen kunnenook andere motieven aanwezig zijn om de bv voort te zetten, zoals aansprakelijkheid en toekomstige bedrijfsoverdracht.

Fiscale motieven voor omzetting bv
Indien u lagere winsten maakt is het over het algemeen fiscaal aantrekkelijker om inkomstenbelasting te betalen dan vennootschapsbelasting. In de inkomstenbelasting lijken de tarieven weliswaar hoger danin de vennootschapsbelasting, maar u heeft bijvoorbeeld niet te maken met de aanmerkelijkbelangheffing op het moment dat u geld uitkeert vanuit de bv naar privé of met de gebruikelijkloonregeling. Bovendien kunt u in de inkomstenbelasting waarschijnlijk gebruikmakenvan ondernemersaftrekken (zoals zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling).

Let op!
Wanneer een eenmanszaak, vof of maatschap fiscaal aantrekkelijker is dan een bv is niet eenduidig en zal voor iedereen verschillend zijn. Een grove vuistregel is dat bij een structurele winst vanaf ongeveer€ 150.000 een bv fiscaal aantrekkelijker is.

Naast een fiscaal motief voor omzetting van de bv, kunnen ook de hogere kosten van een bv een rol spelen.

Motieven om niet om te zetten
Naast fiscale motieven spelen kunnen ook andere afwegingen een rol bij de keuze om de bv wel of niet om te zetten in een eenmanszaak, vof of maatschap. Denk aan aansprakelijkheid die vanuit een bv beperkteris dan vanuit een eenmanszaak, vof of maatschap. Maar ook bijvoorbeeld een (toekomstige) bedrijfsoverdracht kan reden zijn om toch de bv niet om te zetten, ondanks een lagere belastingheffing in de inkomstenbelasting.

Tip!
De motivatie om de bv om te zetten zal altijd een combinatie van verschillende afwegingen zijn.

Vanaf begin 2021
Maak de beoordeling of omzetting van uw bv raadzaam is, op tijd. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 uw intentie daartoe bij de Belastingdienst registreert, kunt u nog zonder fiscale afrekening vanaf 1 januari2021 de bv uit.

Tip!
Twijfelt u nog, registreer dan in ieder geval toch uw intentie bij de Belastingdienst. Op die manier kunt u, onder voorwaarden, fiscaal nog terug naar 1 januari 2021 als u besluit om uw bv om te zetten.

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.