Belastingplan 2022: de maatregelen op een rij

https://www.accountancyvanmorgen.nl/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Prinsjesdag-370x225.jpg

Het kabinet heeft dinsdag het Belastingplan 2022 gepresenteerd, dat vanwege de demissionaire kabinetsstatus veel minder maatregelen bevat dan normaal gesproken. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Thuiswerken

Veel werknemers en werkgevers willen afspraken maken om deels thuis te blijven werken, ook na de coronacrisis. Daarom komt er per 1 januari 2022 de mogelijkheid om een onbelaste thuiswerkkostenvergoedingte geven van maximaal € 2 per dag. Dit is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag, voor bijvoorbeeld koffie en verwarming.

Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon een werkgever al een onbelaste vergoeding geven. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaanvoor de dagen dat de werknemer naar kantoor gaat. De werknemer en werkgever kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt, zodat de werkgever een vaste vergoeding kan geven. Die vergoeding hoeft niet te worden aangepastals incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom.

Wonen

De eigenwoningregeling en overdrachtsbelasting worden aangepast per 1 januari 2022. De eigenwoningregeling wordt op 3 onderdelen aangepast. Onbedoelde effecten van de wet worden weggenomen, die er bijvoorbeeldwaren bij mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of bij mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden.

Sinds 1 januari 2021 betalen kopers onder de 35 jaar geen overdrachtsbelasting (ovb) bij aankoop van hun eerste woning. Kopers vanaf 35 jaar die de woning zelf gaan bewonen betalen 2%, kopers die er nietzelf gaan wonen betalen 8%. Het kabinet regelt dat kopers die door onvoorziene omstandigheden moeten afzien van de koop, na het tekenen van het koopcontract maar vóór de overdracht niet automatisch het 8%-tarief betalen.

Woningcorporaties of projectontwikkelaars die zogenaamde ‘verkoop onder voorwaarden (VoV)’-woningen terugkopen van particulieren, betalen vanaf 1 januari 2022 geen overdrachtsbelasting meer (dit was ditjaar 8%). VoV-woningen worden door woningcorporaties en projectontwikkelaars onder voorwaarden met een flinke korting verkocht aan starters en mensen met een lager middeninkomen. Met de maatregel blijven deze woningen ook voor een volgende particuliere koperbetaalbaar.

https://www.accountancyvanmorgen.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/HUIS-300x173.png

Koopkracht

Het kabinet zet er met een paar maatregelen op in dat de koopkrachtontwikkeling gelijkmatiger wordt verdeeld, met name met maatregelen buiten de belastingen. Wel wordt de arbeidskorting nog iets langzamerafgebouwd.

Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Om de kosten hiervan deels te compenseren, wordt het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) vanaf2022 met € 318 per jaar verlaagd.

Maatregelen voor het klimaat

De verkoop van emissievrije auto’s (zoals elektrische auto’s en waterstofauto’s) wordt volgend jaar blijvend gestimuleerd. De verkoop van deze auto’s gaat beter dan verwacht en dat is goed voor het klimaat.Tegelijkertijd kost dit de overheid meer geld dan bij het Klimaatakkoord was afgesproken. Volgens deze afspraken zou het stimuleringsbeleid hierdoor eigenlijk vanaf 2022 worden versoberd. De klimaatopgave is nog groot. Daarom blijft het kabinet ook in 2022de verkoop stimuleren. Dit betekent dat de korting op de bijtelling tot en met 2025 behouden blijft.

Wel wordt de zogenoemde ‘cap’ in de bijtelling – de maximumwaarde van de auto waarvoor de bijtellingskorting geldt – eerder verlaagd dan in het Klimaatakkoord is afgesproken. Dit betekent dat de vanaf 1januari 2022 geldende korting van 6% op de bijtelling wordt toegepast op een cap van € 35.000 en vanaf 2023 op een cap van € 30.000. Voor het resterende bedrag boven de cap geldt het normale bijtellingspercentage van 22%. Zo worden goedkopere emissievrijeauto’s aantrekkelijk voor de zakelijke markt. Ook zijn deze auto’s na de leaseperiode interessant voor particulieren op de tweedehandsmarkt.

Bedrijven worden extra gestimuleerd om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door de steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen. Bedrijven kunnen hierdoormeer kosten van hun fiscale winst aftrekken. De percentages worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

https://www.accountancyvanmorgen.nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/shutterstock_1269582256-300x200.jpg

Maatregelen voor startende bedrijven

Werkgevers bieden medewerkers soms aandelenopties als loon aan in plaats van een regulier salaris. Bij start-ups worden aandelenopties bijvoorbeeld ingezet als deze jonge ondernemingen nog niet genoeg geldhebben om een passend salaris te betalen en om zo toch talentvolle medewerkers aan te trekken.

Over de aandelenopties moet belasting worden betaald; het is namelijk een vorm van loon. Er wordt nu belasting geheven als de werknemer de opties omzet in aandelen. Hierdoor moeten werknemers (en de werkgever)direct belasting betalen terwijl ze daar nog niet altijd voldoende geld voor hebben en de aandelen nog niet altijd mogen verkopen. Daarom wordt de belasting vanaf 1 januari 2022 standaard pas geheven wanneer de aandelen verhandelbaar zijn en er wel geld beschikbaarkomt. Werknemers kunnen er ook voor kiezen het te laten zoals het was.

Belastingontwijking

De aanpak van belastingontwijking is een van de prioriteiten van dit kabinet. In het pakket Belastingplan staat een maatregel waarmee de oorzaak van zogenoemde hybride mismatches wordt aangepakt. Bedrijvenkonden door deze hybride mismatches een betaling (bijvoorbeeld rente) in het ene land aftrekken van hun belastingen zonder dat deze in het andere land werd belast, of 1 betaling in meerdere landen aftrekken. Dit beleid was al ingevoerd, maar wordt nu aangepastzodat het beter aansluit op de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting. De ingangsdatum blijft 1 januari 2022.

Daarnaast is los van het Belastingplan nog een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd waarmee mismatches worden aangepakt. Binnen een concern moet net zo zakelijk met elkaar worden gehandeld als onafhankelijkepartijen dat onder vergelijkbare omstandigheden met elkaar zouden doen. Dat moet op grond van het zakelijkheidsbeginsel. Maar doordat landen dat beginsel verschillend of niet toepassen, kunnen in internationale situaties verschillen (‘mismatches’) ontstaandie tot gevolg hebben dat een deel van de winst van een concern nergens wordt belast en een situatie van dubbele niet-heffing ontstaat.

https://www.accountancyvanmorgen.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Belastingdienst-shutterstock_1673323114-300x200.jpg

Verandering verrekening vpb

Ongeveer 20.000 Nederlandse bedrijven kunnen vanaf 1 januari 2022 vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting (vpb).Is er in een jaar geen vpb verschuldigd, dan vindt er in dat jaar geen teruggaaf door de Belastingdienst meer plaats. Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar verrekenen met te betalen vpb. Dit hoeft niet meteen in het eerstvolgende jaar, de nietverrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren. Dit wordt voorgesteld naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie EU.

Belastingplan 2022

Bron: Rijksoverheid

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.