Bijtelling elektrische auto 16% in 2022

De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt ook na 2021 gecontinueerd, maar wel geleidelijk afgebouwd. In 2022 wordt de korting verlaagd tot 6%-punt (2021: 10%-punt),zodat de bijtelling uitkomt op 16%. Er komt wel een lagere bijtelling voor auto’s met zonnepanelen.

Ook in 2022 een lage bijtelling voor de elektrische auto? - Nieuws- enpersberichten | ALD Automotive

Het demissionair kabinet heeft de voorstellen uit het Klimaatakkoord verwerkt in de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. Dit wetsvoorstel heeft grote gevolgen voor de bijtelling wegens privégebruik vande auto van de zaak. In de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is al vastgelegd dat de genoemde korting op de bijtelling in stappen wordt afgebouwd, van het huidige 10%-punt in 2021, 6%-punt voor 2022, 2023 en 2024, 5%-punt voor 2025 tot uiteindelijk nulvanaf 1 januari 2026. De bijtelling komt voor volledig elektrische auto’s voor 2022 neer op 16%. Daarbij verlaagt de zogenoemde cap, het deel van de catalogusprijs waarop de korting van toepassing is, in 2022 naar € 35.000 (2021: € 40.000). Vanaf 2023 wordtde cap € 30.000. Voor elke euro hierboven geldt een bijtellingspercentage van 22%.

Voor auto’s op waterstof en zonne-energie is korting op bijtelling 6%

De cap is niet van toepassing op emissievrije en zonnecelauto’s met een motor die kan worden gevoed met waterstof of zonenergie. De definitie van een zonnecelauto is ontleend aan de definitie die in 2021geldt voor de milieu-investeringsaftrek. Als een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen aan die definitie voldoet, geldt de cap niet. Voor die auto’s is de korting op de bijtelling niet gemaximeerd. Voor een waterstofauto en een zonnecelauto bedraagtde korting steeds 6% van de volledige cataloguswaarde bedraagt en wordt de invoering van het maximumbedrag in de bijtelling uitgesteld tot na 2024.

Bron: Rendement Online

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.