De ggz stapt weer naar de rechter wegens Wlz-inkoopkader

De Nederlandse ggz stapt morgen opnieuw naar de rechter vanwege het Wlz-inkoopbeleid van de zorgkantoren. De ggz-aanbieders vinden dat de zorgkantoren zich ‘weinig aantrekken’ van het vonnis over hetzelfde onderwerp dat de aanbieders vorig jaar wonnen.

“We zijn er allerminst trots op dat we opnieuw naar de rechter moeten”, zegt Patricia Esveld, bestuursvoorzitter van Pro Persona Ggz en bestuurslid van branchevereniging de Nederlandse ggz. Maar met de tarieven van het vernieuwde Wlz-inkoopkader kan zij geen veilige en duurzame langdurige ggz garanderen. “We zien het complete zorgaanbod in de langdurige ggz gedurende de afgelopen jaren verschralen, met alle risico’s van dien”, aldus Esveld. “Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot meer psychische crisissituaties en meer vrijheidsbeperkingen. Zeer kwalijke ontwikkelingen waar ik niet meer voorin durf te staan, er moet nú iets gebeuren.”

Kort geding 2020
Vorig jaar daagden veertig zorgaanbieders uit de ggz, gehandicaptenzorg en ouderenzorg de zorgkantoren voor de rechter vanwege de korting op de Wlz-inkooptarieven. Het basistarief van 94 procent van de NZa-maximumtarieven kwam de aanbieders rouw op hun dak. Het was volgens de zorgkantoren bedoeld om innovatie, bedrijfsvoering, passende zorg of duurzaamheid te bevorderen.

Vernieuwd inkoopkader
De rechter oordeelde dat deze afslag onrechtmatig was en te weinig onderbouwd. Ook in hoger beroep, aangetekend door de zorgkantoren, werd dit vonnis gehandhaafd. Waarna de zorgkantoren hun inkoopkader vernieuwden.

Ggz maakt bezwaar
Dit vernieuwde inkoopkader staat nu weer ter discussie in een kort geding morgen, 28 september. Deze keer is het alleen de ggz die bezwaar maakt. Bestaande uit de brancheorganisatie de Nederlandse ggz, en negen ggz-aanbieders. “We zien dat de zorgkantoren zich bij de zorginkoop voor 2022 weinig van het vonnis aantrekken”, aldus Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz. Volgens Esman lukt het de zorgaanbieders niet langer om kostendekkend te werken tegen de tarieven die de zorgkantoren bieden.

Doelmatige zorg
De zorgkantoren menen dat ze met dit vernieuwde inkoopkader zo goed mogelijk geprobeerd hebben om tegemoet te komen aan het eerdere vonnis. “We hebben samen met zorgaanbieders de maatschappelijke taak om de (schaarse) zorgmedewerkers, woonruimten en publieke middelen zo goed mogelijk in te zetten zodat we iedereen die dat nodig heeft ook in de toekomst passende langdurige ggz kunnen blijven bieden. Om het beschikbare budget van de rijksoverheid teverdelen, hebben zorgkantoren een inkoopbeleid gemaakt dat passende zorg, innovatie, ontwikkeling van de bedrijfsvoering en duurzaamheid stimuleert. We hebben bij de aanpassing van het kader de inbreng van de (koepels van) zorgaanbieders meegewogen en op basis van de eerdere uitspraak van de rechter het tariefpercentage zo goed mogelijk onderbouwd. We betreuren het dat dit niet op instemming kan rekenen van de zorgaanbieders met wie we morgen voor de rechter staan. We hopen dat de uitspraak van de rechter ons helpt verder te blijven bouwen aan een goede samenwerking met alle aanbieders van langdurige zorg.”

Gehandicaptenzorg
De gehandicaptenzorg doet deze keer niet mee met de aanklacht, maar volgen de rechtszaak “op de voet”. De woordvoerder van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) laat weten: “Na een zorgvuldige afweging in de afgelopen zomer heeft ons bestuur bewust gekozen voor de diplomatieke weg: we willen niet langer in de rechtbank strijden voor deze goede zaak, maar streven naar het maken van goede bestuurlijke afspraken. Ondanks dat ook wij zien dat de zorgkantoren momenteel onvoldoende invulling geven aan het vonnis in hoger beroep.”

Ouderenzorg
Brancheorganisatie van de ouderenzorg, ActiZ, heeft geen leden die het vernieuwde Wlz-inkoopkader aanvechten.

Parnassia Groep is een van de aanbieders die morgen weer in de rechtszaal staan. Bestuursvoorzitter Stephan Valk blikte in Zorgvisie terug op de drie rechtszaken die zij eerder voerden. Lees hier: ‘Aanbesteden maakt meer kapot dan je lief is’.

Door: Sterre ten Houte de Lange
Bron: Skipr

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.