Werkgeverspremies voor 2022 bekend

De definitieve werkgeverspremies voor 2022 voor de werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen zijn gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2022 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

https://www.sra.nl/-/media/sranieuwsbank/afbeeldingen/fotos-artikelen/wet-dba-gaat-op-de-schop.jpg?h=161&w=250&hash=8506475774622A2AFBFE599371D4B752
De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is gedifferentieerd. Ook is het maximumpremieloon voor 2022 bekendgemaakt.

Gedifferentieerde Aof-premie per 2022
Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde Aof-premie. Er is een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Dit onderscheid moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goedkoper maken voor kleinere werkgevers.

Wat zijn de percentages voor 2022?

Premies 

 

2021 

2022 

AOW 

Ouderdomsfonds 

17,90% 

17,90% 

ANW 

Nabestaandenfonds 

0,10% 

0,10% 

AWf 

Algemeen Werkloosheidsfonds 

 

 

AWf-laag 

 

2,70% 

2,70% 

AWf-hoog 

 

7,70% 

7,70% 

Ufo 

Uitvoeringsfonds voor Overheid 

0,68% 

0,68% 

Sfn/Ufo 

Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 

0,50% 

0,50% 

Aof 

Arbeidsongeschiktheidsfonds 

7,03% 

 

Aof-laag 

 

 

5,49% 

Aof-hoog 

 

 

7,05% 

Grens kleine en (middel)grote werkgevers
Voor de premievaststelling wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers in één jaar. Bij de premievaststelling voor het jaar 2022 wordt gekeken naar het gemiddelde premieplichtig loon in het jaar 2020. Dat is gebaseerd op gegevens van het Centraal Plan Bureau. In 2020 was het premieplichtig loon € 35.300. De grens kleine/middelgrote werkgever bedraagt 25 x € 35.300 = € 882.500. De grens middelgrote/grote werkgever bedraagt100 x € 35.300 = € 3.530.000.

Maximumpremieloon in 2022
Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2022 € 59.706 op jaarbasis. In 2021 was dat nog € 58.311. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Bron: SRA

 

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.