Ondernemers en coronaschulden

Staatssecretaris Wiersma gaat in op de vraag hoe de dienstverlening voor ondernemers met schulden door corona meer in samenhang kan worden aangeboden en ontsloten voor de doelgroep. 

Vanwege de coronacrisis hebben ondernemers voor ruim € 19 miljard aan belastingschulden opgebouwd. De belastingschuld moet vanaf 1 oktober 2022 in zestig termijnen worden afgelost. Ondernemers hebben behoefte aan actueel en duidelijk inzicht in hun schuldpositie. De Belastingdienst werkt daarom aan een begrijpelijk schuldoverzicht dat ondernemers tijdig zullen ontvangen. Daarbij heeft de Belastingdienst ook oog voor ondernemers met geldzorgen. De Belastingdienst onderzoekt daarom de mogelijkheid om ondernemers er in de schuldoverzichten op te wijzen welke mogelijkheden voor schuldhulp beschikbaar zijn. Ondernemers die al eerder een schuldoverzicht willen ontvangen, kunnen dit telefonisch aanvragen bij de Belastingdienst.

Samenhangend pakket
De staatssecretaris is in gesprek met onder andere de VNG, MKB-NL, herstructureringsdeskundigen, schuldhulpverlening voor ondernemers (de NVVK en ook individuele schuldhulpverleners) om te komen tot een gerichter en samenhangend pakket aan ondersteuningsmiddelen. In het pakket moet de verbinding tussen de verschillende bestaande instrumenten goed tot uitdrukking komen. Daarbij horen ook gerichte samenwerkings- en procesafspraken tussen de betrokkenprofessionals. Hij verwacht de uitkomsten daarvan in januari te kunnen presenteren.

Daarnaast verkent de minister voor Rechtsbescherming samen met de rechtspraak en de branchevereniging voor bewindvoerders de mogelijkheden voor een pilot, waarbij voor ondernemers die willenstoppen of een doorstart maken en privé een restschuld over houden een versneld traject van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) ingezet kan worden.

Aantal hulpvragen loopt op
Ondertussen zien schuldhulpverleners het aantal ondernemers dat aanklopt voor schuldhulp oplopen bericht de NOS. Veel van hen kunnen niet meer terugvallen op overheidssteun, terwijl schuldeisers wel steeds actiever zijn geworden. Hulpverleners verwachten komend jaar een nog grotere toestroom, als ondernemers hun belastingschuld moeten gaan aflossen.

Bron: Kamerbrief over ondernemers en schulden door corona, nr. 2021-0000202128, Ministerie SZW, 10 december 2021

Bron: taxence.nl
Door: Anne-Marie Noordenbos

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.