Fiscus start project onverklaarbare uitgaven

De Belastingdienst start dit jaar een project onder de naam onverklaarbare uitgaven. Daarmee wordt bedoeld grote uitgaven van burgers die volgens de gegevens van de Belastingdienst niet over een grootvermogen beschikken. Dit antwoordt staatssecretaris Van Rij op vragen die gesteld zijn bij het Jaarplan Belastingdienst 2022.

Voorbeelden van signalen kunnen zijn aanschaf van auto’s of dure horloges met contant geld door burgers zonder vermogen dat bekend is bij de Belastingdienst. Binnen het project zullen deze signalen onderzochtgaan worden.

Het aantal boekenonderzoeken is sterk gedaald in de afgelopen twee jaar. De sterke daling in 2020 en 2021 kan onder meer verklaard worden doordat vanwege corona het buitentoezicht tijdelijk stil lag.

Belastingadviseurs die op enige wijze betrokken zijn bij belastingfraude kunnen op dezelfde wijze aangepakt worden als de frauderende burger of het frauderende bedrijf zelf. De inspecteur kan hen dus bestuurlijkbeboeten of de officier van justitie kan hen strafrechtelijk vervolgen. De maximale boete of straf die dan aan belastingadviseur opgelegd kan worden is eveneens gelijk aan de maximale boete of straf die de frauderende burger of het frauderende bedrijf opgelegdkan worden. Daarnaast kunnen belastingadviseurs die op enige wijze betrokken zijn bij belastingfraude onderworpen worden aan het tuchtrecht van hun beroepsorganisatie. Bij belastingfraude gaat het om het ontduiken van belasting. Belastingontwijking is nietbeboetbaar of strafbaar. Ook dit geldt zowel voor de betrokken belastingadviseur als voor de burger of het bedrijf.

Bron: Beantwoordingfeitelijke vragen Jaarplan Belastingdienst 2022, nr. 2022-0000094806, Ministerie van Financien, 18 maart 2022

Verdiepingscursus Looncontrole en Ketenaansprakelijkheid
De Belastingdienst beschikt over diverse instrumenten om looncontroles uit te voeren, bijvoorbeeld door middel van een steekproef. Daarnaast zet de Belastingdienst in op de doorontwikkeling van horizontaaltoezicht. Tijdens de verdiepingscursus krijgt u ter zake van het onderdeel Looncontrole kennis van de opzet en inhoud van een belastingcontrole, de rol van de Belastingdienst, het inrichten van een Tax control framework en op welke wijze u kunt omgaanmet een looncontrole.

 

Door: Anne-Marie Noordenbos
Bron: taxence.nl

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.