Categorie archieven: Nieuwsberichten

Belastingdienst stopt met verzenden acceptgiro’s

De Belastingdienst stopt stapsgewijs met het sturen van acceptgiro’s bij beschikkingen of brieven. In plaats daarvan ontvangen burgers en bedrijven betaalinformatie. Daarin staan alle noodzakelijke gegevens die uw klant nodig heeft om foutloos te kunnen betalen met de mogelijkheden die de eigen bank biedt.     Als uw klant belasting moet betalen, of te veel […]

Jaarrekening helpt bij het rondkrijgen van financiering

Jaarrekening helpt bij het rondkrijgen van financiering Met een jaarrekening zullen ondernemingen relatief sneller een lening kunnen krijgen dan zonder. Dat is in coronatijd goed om in het achterhoofd te houden. Dat gebeurt uiteraard alleen als uit de gegeven informatie blijkt dat er sprake is van een gezonde onderneming. De jaarrekening heeft dan ook een […]

‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’ gepubliceerd

U kunt de 1e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’ downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2021 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. In de nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de vrije ruimte voor de werkkostenregeling, de zorgbonus en de lagere bijtelling voor zonnecelauto’s. Eventuele […]

Gezamenlijke aanpak verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo

Om de verantwoording over het ‘coronajaar 2020’ uitvoerbaar te houden en onnodige administratieve lasten te voorkomen, is door VNG, BZK, VWS, Zorgbranches, NBA en het Ketenbureau i-Sociaal Domein een gezamenlijke aanpak opgesteld voor de financiële afwikkeling van de ‘corona-compensatie 2020’. Via een webinar zijn partijen hierover geïnformeerd. Er is sprake van één verantwoording, op basis […]

Extra budget voor ontwikkeladviezen

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door is een groot succes. Binnen een maand was het budget op. Daarom komen er 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar vanaf 1 december 2020. NL leert door met inzet van ontwikkeladvies is met ingang van 1 augustus 2020 in werking getreden. Het doel van de regeling is om individuen door middel van kosteloos te […]

Veelgemaakte fouten rond thuiswerken

Het dringende advies blijft om thuis te werken wanneer mogelijk. Dat betekent dat salarisprofessionals die ook belast zijn met arbo (en dus thuiswerken) zich in korte tijd moesten verdiepen in die wet- en regelgeving. Wat de werkgever heeft ook bij thuiswerk en de inrichting van de werkplek thuis een zorgplicht. Helaas gaat er nog veel […]

Uiterlijk 2 december aanmelden voor KOR

Bron: SRA – Publicatiedatum: 19-11-2020 Wanneer u vanaf 1 januari 2021 gebruik wilt maken van dekleineondernemersregeling (KOR), dan moet u zich uiterlijk 2 decemberaanmelden bij de Belastingdienst. Omzetgrens van € 20.000Als u in een kalenderjaar minder dan € 20.000 omzet heeft en in Nederland gevestigd bent, kunt u gebruikmaken van de KOR. U hoeft dan […]

Einde belastingvrije reiskostenvergoeding per 1 januari 2021

Bron: SRA – Publicatiedatum: 19-11-2020Aan werknemers die thuiswerken vanwege corona, mag de belastingvrije vaste vergoeding voor kosten van het woon-werkverkeer dit jaar gewoon worden doorbetaald. Komt er geen nieuwe regelgeving meer, dan is dit vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk. Hoe is het nu?Als een vaste reiskostenvergoeding vóór 13 maart 2020 is vastgesteld en […]

Werkgevers willen andere reiskostenvergoeding vanwege thuiswerken

13 november 2020 door Accountancy Vanmorgen     Werkgevers verwachten dat ook na de coronacrisis medewerkers meerdere dagen per week zullen thuiswerken. Werkgeversorganisatie AWVN vindt daarom dat aanpassing nodig is van de huidige vergoedingsregelingen voor woon-werkverkeer en dat thuiswerkvergoedingen belastingvrij moeten worden. Enquête Uit een enquête onder leden van de werkgeversorganisatie blijkt dat maar liefst 95 % van de werkgevers verwacht […]

Vergoeding kosten PBM?

Hebt u in 2020 extra kosten gemaakt voor bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen en maatregelen omtrent corona? Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding en/of bijdrage. Hier zijn verschillende regelingen voor. Meerkostenregeling Zorgverzekeraars Nederland Als zorgaanbieder maakt u waarschijnlijk dit jaar extra kosten met (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen en aanpassingen om aan de anderhalve meter regels te […]

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.