Categorie archieven: Nieuwsberichten

Bijtelling bij tijdelijke onderbreking of einde dienstbetrekking

Als een werknemer na einde dienstbetrekking nog gebruikmaakt van een auto van de zaak, is geen sprake meer van zakelijk gebruik. Dit is ook het geval bij arbeidsongeschiktheid en loopbaanonderbreking. In een handreiking van de Belastingdienst staat wat de gevolgen zijn voor de bijtelling privégebruik auto en hoe de werkgever dit moet verwerken in de […]

RUIM 4.000 ZORGAANBIEDERS MELDEN ZICH VOOR BONUS

Ruim vierduizend zorgaanbieders hebben zich gemeld voor de 1.000-euro bonus voor zorgmedewerkers. Het zou gaan om meer dan 260.000 mensen, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan Zorgaanbieders konden vanaf 1 oktober een aanvraag doen bij het ministerie voor hun medewerkers. Dat kan nog tot 29 oktober. Het kabinet heeft 800 miljoen euro […]

Wijziging vennootschapsbelasting besluit, gevolgen voor uw zorgvrijstelling?

Het vennootschapsbelasting zorgbesluit is eind 2019 aangepast. Indien u in aanmerking wil (blijven) komen voor de zorgvrijstelling is het noodzakelijk dat u uw governance en statuten in lijn brengt met de vennootschapsbelasting eisen per 31 december 2020. Wat is er nodig? Een zorg B.V. moet (in)direct een meervoudig bestuur hebben, wanneer dit er niet is […]

6 tips om slimmer te verlonen tijdens corona

Om de coronacrisis te overbruggen kun je jezelf als ondernemer tijdelijk minder loon uitkeren of om uitstel van pensioenpremies vragen. Deze, en meer tips over slim verlonen vind je in deze blog van Sprout-expert Fee Naaijkens. 
De coronacrisis vraagt om de nodige aanpassingen in je salarisadministratie. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de kosten die […]

Kabinet beperkt verliesverrekening

6 OKTOBER 2020 DOOR ACCOUNTANCY VANMORGEN Het kabinet beperkt de verliesverrekening in de Wet Vpb zoals de Adviescommissie belastingheffing van multinationals had voorgesteld. Zo moet voorkomen worden dat winstgevende bedrijven jarenlang geen vennootschapsbelasting betalen. Voorwaarts De voorgestelde maatregel is erop gericht te voorkomen dat bedrijven met winstgevende activiteiten in Nederland jaren achtereen geen vennootschapsbelasting betalen. Dat kan […]

Subsidieregeling elektrische auto wijzigt

6 OKTOBER 2020 DOOR ACCOUNTANCY VANMORGEN Particulieren kunnen niet nu al een beroep doen op de subsidieregeling voor elektrische auto’s in 2021. Dit schrijft minister Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Subsidiepot snel leeg Particulieren die een volledig elektrische auto wilden aanschaffen of privé leasen konden een subsidie van 4.000 euro krijgen. Zij kwamen […]

Thuiswerkbeleid: dit zijn de aandachtspunten

Het verdient altijd aanbeveling om afspraken over thuiswerken vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst. Maar wat zijn de aandachtspunten voor thuiswerkbeleid? Voor de coronacrisis had ruim een op de vier werkgevers geen formeel thuiswerkbeleid , zo bleek uit onderzoek dat PW. eerder dit jaar uitvoerde. Maar ook werkgevers die wel hadden nagedacht over thuiswerken, gaven aan […]

Zo verwerkt u de zorgbonus in de loonadministratie

Zorgaanbieders die een zorgbonus uitbetalen aan werknemers of derden moeten dit bedrag aanwijzen als eindheffingsloon. Dit staat in ‘Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19’. De zorgaanbieder kan vanaf 1 oktober 2020 voor een zorgprofessional een netto zorgbonus aanvragen bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Dit geldt voor zorgprofessionals die in de periode van 1 maart tot […]

Oordeel van bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets

Per 1 september 2021 gaat de verzekeringsarts uit van het verslag van de bedrijfsarts bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen. Zo moeten disputen rond de RIV-toets worden teruggedrongen. Op dit moment leunt de werkgever leunt op het oordeel van de bedrijfsarts bij de begeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. Werkgevers zijn zelfs verplicht om […]

Miljoenennota 2021

Het kabinet presenteerde op deze aangepaste Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is […]

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.