Categorie archieven: Nieuwsberichten

Tweede Kamer pleit voor betere bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)

De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen ter verbetering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). In de eerste motie wordt geconstateerd dat Nederland een van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregeling kent van Europa, dat dit tot een onevenredig concurrentienadeel leidt ten opzichte van omringende landen en wordt het kabinet verzocht te onderzoeken hoe de BOF kan worden verbeterd […]

NZa wijzigt regelgeving langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft veertien wijzigingen gepubliceerd in de regelgeving voor de langdurige zorg. Deze veranderingen gaan in per 1 januari 2022. Tarieven Per 2022 gaan de kwaliteitsmiddelen voor de verpleeghuiszorg helemaal op in de tarieven. De zzp-, vpt- en mpt-tarieven zijn verhoogd in verband met de uitvoering van de Wet zorg en dwang. Vanaf volgend jaar is […]

NZa en zorgpartijen werpen barrière op tegen fraude via bv’s

De NZa heeft met gemeenten, zorgverzekeraars, banken, notarissen en accountants een zogenoemd ‘barrièremiddel’ gemaakt met daarin mogelijke interventies om te voorkomen dat zorggeld weglekt. Zorgaanbieders kunnen rationele overwegingen hebben voor een complexe juridische structuur, stelt de NZa. Maar in toezichtsonderzoeken constateert de autoriteit regelmatig dat dergelijke structuren een rol spelen bij oneigenlijk gebruik van zorggelden. […]

Een op de tien werknemers wil straks weer volledig op kantoor werken

Een op de tien werknemers wil weer volledig op kantoor werken zodra dat kan. Een veel groter deel van 70 procent kiest voor een combinatie tussen thuis en op locatie werken, terwijl ook volledig thuiswerken met 20 procent populairder is dan een fulltime terugkeer naar kantoor. Dat komt dinsdag naar voren uit een onderzoek van […]

Denk aan deadline subsidie coronabanen zorg

Wilt u als zorgaanbieder subsidie aanvragen voor coronabanen in de zorg, let dan op. De deadline voor de aanvraag sluit vrijdag 25 juni 17.00! Coronabanen in de zorg Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. De Subsidieregeling coronabanen in de zorg is verlengd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Subsidieaanvragen […]

Ondernemers krijgen alsnog drie maanden extra uitstel van belastingen

Ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis, krijgen toch drie maanden extra uitstel van het betalen van belastingen. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën volgt daarmee alsnog een uitspraak van de Tweede Kamer, zei hij vanavond. Het uitstel liep aanvankelijk op 1 juli af, maar wordt nu verlengd naar 1 oktober. Het extra uitstel […]

Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni de zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. Omvang afhankelijk van aantal aanvragen De omvang van de zorgbonus voor 2021 is afhankelijk van het aantal aanvragen. Naar verwachting zal de bonus tussen de € […]

Deze website gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over cookies.