Belangrijkste veranderingen en tijdspad release iWmo en iJw 3.1

Vorige maand hebben we jullie op de hoogte gebracht van het uitfaseren van de JW303/304 en WMO303/304. Deze uitfasering is inmiddels in gang gezet en (grotendeels) afgerond. Daarom informeren we je graag over de belangrijkste veranderingen voor jou en wanneer deze plaatsvinden. Release 3.1 is echter een minor release, die geen hele grote gevolgen heeft.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor zorgorganisaties?

Generieke en aspecifieke toewijzing met budget kunnen aanvragen in een Verzoek om Toewijzing (VOT)

In de huidige VOT is het niet mogelijk om bij aspecifieke en generieke toewijzingen toewijzingen een budget mee te sturen. In release 3.1 is deze mogelijkheid wel opgenomen.

Einddatum bij trajecten optioneel maken

De frequentie ‘Toewijzing binnen geldigheidsduur toewijzing’ is in release 3.1 geen verplichting meer. Dit is voor zorgaanbieders van belang binnen een VOT.

Redenen in Stop zorg uitbreiden

Er worden in releases iWmo 3.1 en iJw 3.1 twee redenen toegevoegd voor de stopzorg-berichten:

  • Uitstroom naar ander domein;
  • Overstap naar andere aanbieder.

Uitfaseren 303/304 berichten

In de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0 zijn per 1 januari 2021 nieuwe berichten (JW323/JW325 en WMO323/325) geïntroduceerd waarmee de aanbieder de gemaakte zorgkosten bij de gemeenten kan declareren. Lees hier meer over deze uitfasering.

Tijdspad

De nieuwe versie wordt geïmplementeerd met een big bang scenario: alle partijen nemen gelijktijdig de nieuwe versie in gebruik. Er is hierbij dus geen conversieperiode waarin beide standaarden naast elkaar gebruikt kunnen worden. In onderstaand tijdspad bieden we inzicht in de belangrijke deadlines voor zorgaanbieders.

Let op: De transitie vindt plaats in de periode van donderdag 31 maart 2022 13.00 uur tot maandag 4 april 2022 13.00 uur. Gedurende deze periode is geen berichtenverkeer mogelijk.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.