Ontwikkelingen registratie Wet Zorg en Dwang (Wzd)

Rond het onderwerp Wet Zorg en Dwang (Wzd) en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Nedap biedt daarom de mogelijkheid om mee te praten over dit onderwerp via online sessies. Je kunt je voor deze sessies aanmelden via Basecamp.

In de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat opgenomen dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om onder meer een digitaal overzicht. Daarin staan kwantitatieve gegevens over de uitgevoerde verplichte en onvrijwillige zorg. De functionaliteit om dit overzicht te kunnen maken, wordt waarschijnlijk in augustus door Nedap opgeleverd.

Aanleverdatum

De eerste aanlevering van dit overzicht stond gepland op uiterlijk 23 september 2021. De inspectie maakte onlangs bekend dat de uiterste datum voor het aanleveren van het digitaal overzicht met gegevens over het eerste half jaar van 2021 in uitgesteld; de nieuwe aanleverdatum is nog niet bekend.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.