Subsidie stimuleert goede wijkverplegingszorg

Zorginstellingen voor wijkverpleging kunnen vanaf begin mei een subsidie aanvragen om tijd vrij te maken. Deze kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken voor intervisie, voor projecten gericht op samenwerking, of om administratieve lasten te verminderen.

Op 3 mei opent het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) ter waarde van 114 miljoen euro. Dit geld is bedoeld om bij te dragen aan betere zorg en meer tijd en werkplezier in de wijkverpleging.

Kans maken op subsidie

In totaal zijn er zeven soorten activiteiten waarvoor subsidie beschikbaar is. Zorginstellingen voor wijkverpleging kunnen tot en met 30 juni 2021 een subsidieaanvraag indienen. Dit kan eventueel samen met zzp’ers die wijkverpleging verlenen en ketenpartners als huisartsen en gemeenten.

Quickscan

Lees alles over de zeven activiteiten en het aanvragen van de subsidie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Nu al zien of je aanvraag kans maakt? Vul dan de Quickscan in op de website van RVO.

Versterken toekomstbestendige wijkverpleging

De SOW is bedoeld om de lokale toepassing van de landelijke afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging en Toekomstperspectief Wijkverpleging te stimuleren. Hierin staan afspraken over de veranderingen die nodig zijn om op de lange termijn goede wijkverplegingszorg aan cliënten te kunnen blijven bieden. Dat dit nodig is blijkt uit de cijfers: de komende tien jaar groeit het aantal 75-plussers naar twee miljoen. Nederland telt in 2030 circa zeven miljoen mensen met een chronische ziekte, dat komt mede door de vergrijzing. Dat is ongeveer 40% van de bevolking. Tegelijkertijd groeit het aantal zorgverleners minder hard.

Bron: Zorg voor beter & Rijksoverheid

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.