Wijziging vennootschapsbelasting besluit, gevolgen voor jouw zorgvrijstelling?

Het vennootschapsbelasting zorgbesluit is eind 2019 aangepast. Indien je in aanmerking wil (blijven) komen voor de zorgvrijstelling is het noodzakelijk dat je jouw governance en statuten in lijn brengt met de vennootschapsbelasting eisen per 31 december 2020.

Wat is er nodig?

Een zorg B.V. moet (in)direct een meervoudig bestuur hebben, wanneer dit er niet is dan kan dit ondervangen worden door een onafhankelijk toezichthoudend orgaan (wat sowieso een eis is vanuit WTZi). In de statuten van de zorg B.V. moet staan dat een onafhankelijk toezichthoudend orgaan een (goedkeurings)recht heeft op besluiten over de benoeming en het ontslag van de bestuurders van de zorg B.V.. Daarnaast moet het toezichthoudend orgaan zelfstandig bevoegd zijn om bestuurders van de zorg B.V. te schorsen.

In bepaalde gevallen kan ervoor gekozen worden dit toezicht te beleggen bij het onafhankelijk toezichthoudend orgaan van de stichting of vennootschap die de aandelen houdt in de zorg B.V.. In die omstandigheid heeft dat toezichthoudend orgaan niet de bevoegdheid tot het schorsen van de bestuurders van de zorg B.V. en zal dat onderdeel anders ingeregeld moeten worden.

Verminderde zeggenschap voor aandeelhouders

Om voor de vennootschapsbelasting zorgvrijstelling in aanmerking te komen zal het verminderde zeggenschap van de aandeelhouders en het goedkeuringsrecht van het toezichthoudend orgaan statutair vastgelegd moeten zijn. De zorgvrijstelling leidt daarmee tot verminderde zeggenschap van de aandeelhouders op de zorg B.V.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.