Wlz-inkijkfunctie

De declaratie op de juiste plek

De Wlz-inkijkfunctie is een dienst bij VECOZO waarmee zorgaanbieders twee dingen kunnen zien:

  • Heeft een cliënt een Wlz-indicatie?
  • Krijgt de cliënt verblijf inclusief behandeling vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)?

Op deze manier weet de zorgaanbieder of de geleverde zorg of verstrekking ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of van de Wlz moet komen en kan de declaratie op de juiste plek aangeboden worden. Hierdoor wordt voorkomen dat declaraties afgewezen worden en opnieuw moeten worden ingediend.

Beschikbaarheid gegevens Wlz-inkijkfunctie

Wekelijks wordt de informatie voor de Wlz-inkijkfunctie door de zorgkantoren aangeleverd bij de VECOZO. Hierdoor is binnen maximaal één week na afgifte van een indicatie voor een nieuwe Wlz-cliënt de informatie beschikbaar in de Wlz-inkijkfunctie.

Voor de informatie omtrent Wlz-cliënten met verblijf en behandeling, zijn de zorgkantoren afhankelijk van de declaraties van de zorgaanbieders. Doordat deze achteraf ingediend worden, loopt de informatie in de Wlz-inkijkfunctie voor een deel van de cliënten achter.

Verbetering actualiteit Wlz-inkijkfunctie

Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 wordt de actualiteit van de informatie in de Wlz-inkijkfunctie verbetert. Hierbij staat het goed gebruik van het formulier ‘Melding Aanvang Zorg’ centraal, dat Wlz-instellingen gebruiken voor het aanmelden van nieuwe cliënten. Op dit formulier kan de zorgaanbieder bij de start van de zorg al aangeven of deze verblijf en behandeling krijgt. Dit gaat als volgt:

  • Wanneer het formulier verzonden wordt naar het zorgkantoor, wordt deze informatie door VECOZO gebruikt in de Wlz-inkijkfunctie.
  • De zorgaanbieder stuurt enkele weken later de declaratie naar het zorgkantoor, waarop het zorgkantoor de informatie ten behoeve van de Wlz-inkijkfunctie doorstuurt naar VECOZO.
  • VECOZO controleert of de data uit de melding overeenkomt met de data uit de declaratie. Is er sprake van een afwijking, dan worden de gegevens uit de declaratie gebruikt in de Wlz-inkijkfunctie.

Door op deze manier te werk te gaan, wordt in de meeste gevallen een paar weken eerder dan in de huidige situatie het geval is, doorgegeven of er sprake is van verblijf met behandeling. Zo beschikt een zorgaanbieder bijna direct over de actuele informatie!

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.