Subsidieregeling InZicht

Regeling InZicht

Cliënten in de langdurige zorg hebben vaak te maken met veel verschillende zorgaanbieders. Met het programma InZicht wil het ministerie van VWS elektronische gegevensuitwisseling in de langdurige zorg verbeteren. Digitale gegevensuitwisseling met de cliënt én tussen zorgaanbieders gaat gefaseerd wettelijk verplicht worden.

De Regeling Inzicht biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor twee modules:

  • PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving): het elektronisch opslaan en beschikbaar stellen van alle gegevens voor de online omgeving van de cliënt. De implementatie van een PGO is verplicht voor organisaties die zorg verlenen op grond van de Wlz of wijkverpleging vanuit de Wvw of Wmo.
  • eOverdracht: het elektronisch uitwisselen van de verpleegkundige gegevens als een cliënt wordt overgedragen naar een andere zorgomgeving. Het aanvragen van deze subsidie kan alleen binnen een samenwerkingsverband.

De regeling InZicht loopt tot eind 2022. De inschrijving voor de subsidieaanvragen sluit op 1 september 2021.

Nedap

Maak je binnen jouw organisatie gebruik van Nedap?

Tijdens de klantendag van Nedap Healthcare op 24 september jl. is aangegeven dat de Caren omgeving in ontwikkeling is voor een PGO erkenning van Medmij. Via het Medmij label kunnen dossiers van de diverse zorgaanbieders van de cliënt gekoppeld worden en wordt deze informatie inzichtelijk in Caren.

Ook voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in de verpleegkundige overdracht is Nedap een technische oplossing aan het ontwikkelen. De eerste werkende versie van de verpleegkundige overdracht in Ons® is inmiddels gerealiseerd.

Voor meer informatie hierover kun je terecht bij Nedap.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.